TORSDAGSKLUBBEN
   
   
Jørgen Madsen 2279 2770  Lilli Rasmussen 2282 1322 Viola Edal 6080 6157 Leif Christensen         4016 3763
 Jørn Jensen 6596 2109  Jytte Jensen 6596 2109  Inge Nielsen 2212 7833 Torben W Rasmussen 2016 0132
 Kate Bøgh Hansen 3048 3274  Bodil Hansen 3027 6270   Venteliste/starter  måske til januar  
 Lene Aadal 2785 5442  Vibeke Bechtold 2028 4093 Kirsten Wilhjelm 4045 6989 Ricki Wilhjelm 4045 6989
 Peter Poulsen 2149 5688  Dorthe Poulsen 2962 1143 Birgit Götzsche  6617 6761 Lissa Henriksen  2029 3035
     Käthe Frederiksen 6124 5893 Ib Nielsen  6616 0320 Ellen Nielsen  2328 3570
Kylle Thaisen 6615 0466  Bent Thaisen 6615 0466        
 Keld Nielsen

5118 6018

 Keld B Nielsen 2081 4194 Anna Andersen 5059 8635    
 Erik Sommer 2062 0137  Erik Hardt   Elsebeth Sigvardt  4042 3627 Lene Castello  2447 7823
 Carl Einar Ulrich 6594 2528 Helge Barling 5014 0874 Leif Ahrendt 2337 4125    
Knud Kærgaard  6618 6277 Lise Jacobsen 6618 6277  Harry Nielsen    Margrethe Nielsen  
Arne Rasmussen 6178 0226 Carsten Frederiksen 2420 0432        
Birgitte Nørrelund  2657 0980  Maria Nørgaard  2991 2845        
 Preben Vangsted 6612 9095  Solveig Vangsted 6612 9095  Lone Olsen  3066 0591  Else Jørgensen  2968 8605
 Gert Christensen 6012 6416  Ebba Christensen

2834 6417

 Jan Andersen 2860 7402  Lise Andersen  2849 1173
 Jørn Struve 2023 6399  Jytte Hansen 66162424        
Mogens Rasmussen 4030 7462  Oda Heimann 6616 0131        
Grete Jacobsen 2196 8710  Karen Krebs 2099 9965        
Gittte Nielsen 4035 9166 Peter Bundesen  6612 6481        
Angelo Damigella 3029 4859 John Arnesen 4046 3648   SUBSTITUTTER    
 Martin Petersen 3031 7703  Birgit Lyng Petersen 6594 1612  Jessie Kock 2144 9229  Ib Holst  6597 8366
 Kirsten Nielsen  6591 1680  Martha Jensen 2139 5525      Bente Høyer 2010 8535
 Ulla Hyldager 6610 4745  Preben Mølbæk 4052 1942  John Friis 2253 4430  Aase Nyborg A 2615 5565

Birgith Frandsen

2860 3764  Dorte Hansen    Inge Viborg 21247865  Grethe Andersson 24835688 
 Karin Ladegaard 2265 8605  Berner Ladegaard 2265 8605  Leif Ulrich  40747259   Inge Nielsen 66151544 
 Agnete Moeslund 6089 0284  Inger Nielsen 6615 1289  Boye Andersen 4278 1932  Edith Larsen 6165 7025
Kirsten Hasle 5058 1127  Jytte Syberg  6610 9180  Birthe Hansen 6617 3651  Ernst Strauss 4016 4584
Lissie Peterson  2066 1360  Niels Chr. Hansen 2161 6080   som par:    
Kirsten Christensen  3032 1019 Sonja Reitz  6599 1011  Frimodt Simonsen   6594 1830  Elisabeth Simonsen 4048 7073
Lene Norgren  2243 6833 Johnny Søjdis 2216 8158  Lene Nissen  2567 8140  Lene Juul 4059 4055