SENESTE NYHEDER
31.08.18  Næste uge starter begge klubber. Efter ønske er der ikke mødepligt
   første gang, men jeg regner med at stort set alle møder op.
   Der spilles om flasker - med kontant afreging :o)
   Vi ses!
22/9  Så er saldo for tirsdag (endelig) lagt ud
10/10  Saldo (1+2) tirsdag lagt ind :o)
 11/10  Så er dagens resultater lagt ud (kl. 20:25)
 25/10  Dagens resultater er klar (kl. 19:04)
3/11  Jeg har fået ny telefon - er online igen
 4/12  Scoresedler tirsdag er uden fordelinger - arbejder på sagen ...

            5/12             Tirsdag: mappen med kortfordelinger var desværre

                                tom :o(  kan ikke genskabes. Husk mødetid til afslutning 12:30 - gerne lidt før...

             7/12             Guldagers eftf. har meldt afbud, så jeg

                                 bestiller hos Brugsen på Karlavej

            12/12              Til tirsdagsholdet: tak for portvin og gavekort!

                                   Vi ses tirsdag d. 8/1

            14/12                Så er den rigtige slutstilling for torsdag lagt ud.

                                     Tak for en dejlig dag og de skønne "sokker" !! :o)

                                      Vi ses torsdag den 10/1.   Hilsen Jens

               15/12                I morgen, Søndag d. 16/12 kl. 12:00 synger

                                       ODA-koret (jeg er stadig med) i domkirken.

                                       Varighed: ca. 45 min. Adgang: gratis.  K.h. Jens  

               19/12               Forårsprogram for begge klubber er lagt ud

               3/3                   Vi har med sorg mistet Solveig Dyhre Hansen

                                       Solveig bisættes fra Thomas Kingo Kirke

                                        onsdag d 6/3  kl. 14:30.

  FRDAG    8/3                     Grøn rækkes resultat fra i går er nu lagt ind

                          Datoer for ÅBENT HUS, mandag og onsdag er lagt ind

Tirsdag 2/4              Jeg havde glemt musen - lægger resultater ind nu

onsdag 24/4             Hvis du skal bruge en substitut i morgen torsdag,

                               da kontakt  Aase Nyborg Andersen. Hun skal med til

                               Carlslund i morgen aften.

 21/5                      NYHED: for at undgå natterod spilles forsøgsvis kun

                              27 spil mandag aften. Slut: ca. 22.45   

3/6                          Onsdag d. 5. maj spilles som sædvanligt; dog kun

                               27/28 spil. Varighed 13:00 - 16:50.  Godt Valg!

6/6                           Jeg beklager den kaotiske start i går. Ros til jer alle

                                (især Anna!) for at holde hovedet koldt. Jeg har i dag

                                forfattet plancher til store felter med mange fast-

                                siddende. Husk der er lukket på mandag; god pinse!

6/8                            Så er navne bragt up to date for begge klubber.

                                 NB: der er en del løse ender; par der skal

                                 prøvespilles og singler der, måske, søger en makker.

                                   Vi nyder sommeren lidt endnu!

22/8                            Status for klubberne:

                                   Tirsdag er vi 11 borde når Corna finder en makker

                                   Torsdag er vi 21 borde plus et par på venteliste 

31/8                             Så er listerne klar: tirsdag 11 borde. torsdag 21

                                   Singlerne har jeg sat på substitutlisten

                                    Opdateres.. 

13/9                              i spil 27 torsdag er en indtastning ændret

                                     (par 18 mod par 2 fra 6 beter til vundet spil)

25/10                              Saldo RØD torsdag er opdateret for Martha og

                                      Käthe, da de spiller turneringen færdig under

                                      eget flag. Jan og Lise er samtidig reduceret til

                                      middel

 1/11                                spil 18 korrigeret i GUL række (par 6 og 12)

4/11                               i spil 16 og 18 blå er to rettelser (par 3-1 og 12-6)

12/11                             BLÅ række lagt ud - revideres en af dagene

                                     RØD række følger..

                                      Begge rækker ude - check venligst for slåfejl

13/11                              Slutstilling for tirsdagsklubben ude

27/11                              Turneringsplan forår tirsdag og torsdag ude

4/1 2020                          Så er Holdene Tirsdag lagt frem

                                       Torsdag følger snarest - Godt Nytår! 

                                      EN TRIST MEDDELELSE: Jan Ellegaard døde 2.

                                      juledag. Mogens holder pause indtil videre

30/1 2020                        en korrigeret saldo for 2+3+4 er lagt ud.

                                       A-RÆKKEN: PAR  32, 8, 24, 11, 40, 12,

                                       33, 2, 34, 1, 39, 31, 23, 35

                                        B-RÆKKEN: 42, 9, 10, 19, 22, 21, 27,

                                        7, 15, 38, 30, 14, 17, 4

                                         C-RÆKKEN: 26, 37, 5, 41, 16, 29, 13, 25

                                         36, 28, 18, 3, 20, 6

                                         Dokumentation (regneark) næste torsdag

                                         GOD NAT!

 5/2                               Jeg  har rettet en regnefejl der betyder forskyd-

                                     ninger i den endelige rangliste. Nu er rækkerne:

                                 A: 8, 32, 24, 11, 40, 10, 12, 33, 34, 9, 1, 39, 2, 31

                                 B: 23, 35, 42, 19, 22, 21, 27, 7, 15, 38, 30, 14, 17, 4

                                 C: 26, 37, 5, 41, 16, 29, 13, 25, 36, 28, 18, 20, 3, 6    

 22/2                          Tirsdagsklubben har mistet et skattet medlem:

                                  Merete Haberstroh er død efter kort tids sygdom.

                                  Jane Hvilshøj spiller sæsonen færdig med Ib Holst

8/3                           Lilli Rasmussen har fået en skade på en lånebil i

                     torsdags. Hendes hvide UP holdt med front mod huset i

                   ca. 3. position fra vejen og har fået en skade langs siden.

                        Prøv at undersøge om det er dig der har lavet fejlen.

11/3       KLUB 75 OG TORSDAGSKLUBBEN FØLGER TROP OG LUKKER

                   NED FOR BRIDGEN I RESTEN AF MARTS MÅNED.

                   Næste spilledag bliver - om alt går vel - torsdag d. 2/4

                   Vi kan efter aftale forlænge sæsonen  med en uge eller to

                                                          JENS

19/3   Kære medlemmer. Jeg skriver til jer på min fødselsdag for

 at orientere om mine tanker.

 Situationen er uoverskuelig; jeg tror ikke vi får lov til at spille på

 denne side af sommerferien.

 Hvis ikke får I naturligvis jeres præmier for holdturneringen.

 Hvis jeg får gang i Åbent Hus kan jeg kompensere jer med nogle

 gratis omgange, men det er måske for meget at håbe på?

 Pas godt på jer selv - jeg har det fint :o)

 Kærlig hilsen Jens

 2/4  Kære medlemmer. Her på H C Andersens fødselsdag (215!)

har jeg lyst til at sende jer en hilsen fra "elfenbenstårnet".

Lejrkulleren (engl: cage fever) hiver i mig ind imellem, for jeg savner 

klublivet; at kunne gøre noget for andre + den gode stemning der altid

hersker. Jeg trøster mig med klaveret (3-4 timer daglig) men må

undvære mine mandags-seancer hvor jeg spiller sammen med en ven.

Koret holder også pause, men jeg må ikke klage. Min familie er rask og

jeg kan være noget mere for min eks. og min søn.

Take care derude! Håber vi ses inden altfor længe.

Jens

 3/5  Kære alle.

Jeg har haft to gode oplevelser de sidste dage. I forgårs ringede

Kirsten Wilhjelm og sagde, at hun og Ricky gerne vil starte i

Torsdagsklubben til september. At tænke sig: en indmeldelse i disse

tider! Vi aner jo ikke om vi får lov, men det gav livsmod.

I dag ringede så Helge Barling hvad der glædede mig meget. Han

spurgte om jeg havde lyst til en bridge - hvilket spørgsmål! Så nu er

der snart gensyn med nogle fra kliken :o)

Med hensyn til præmier fra foråret kunne jeg tænke mig en dag hvor

jeg kan være i Bridgehuset og udlevere flasker. Det drejer sig om 1-2

og 1-3 i tirsdagsklubben (2-erne fik den sidste spilledag).

I Torsdagsklubben er det 1-2, 1-2-3, 1-2-3-4 i de tre divisioner. Se

stillingen på nettet. Jeg tænker at en søndag ville være passende og

foreslår næste søndag d. 10/5. Jeg kan være på Bogensevej mellem

11 og 13, og er iøvrigt coronafri (jeg blev testet i mandags).

Pass the word og pas godt på jer selv.   K.h. Jens

6/5

Jeg har sat stjerne * ved de hold der skal have præmie.

I C-gruppen torsdag er det Birgit Lyng og Martin P, Jørn og Jytte J, Jørgen og

Lilli og Ulla K og Edith. I øvrigt må du gerne møde op uden anden anledning.

Jeg giver et glas - på behøring afstand :o)   K.h. Jens

14/5

Vi havde en god søndag: 25-30 mennesker dukkede op "forskudt", så

vi næsten aldrig overskred vort maksimum på 10 personer ad gangen.

Vi diskuterede naturligvis mulige scenarier for genåbning af huset, og

det er min overbevisning at et optimistisk view tillader sommerbridge

de sidste tre uger af august og genstart af klubberne til september.

Om der kommer restriktioner vedr. klubbernes størrelse, håndtering

af buffet o.l. må vi se - det bliver næppe "business as usual".

K.h. Jens

 

23/6 (Skt Hans Aften)

Ingen større nyheder. Bridgehuset holder møde med klubformændene

mandag d. 20/7 hvor jeg selvfølgelig deltager. Huset savner guidelines

fra DBF, og vi retter ind på linje med de øvrige klubber.

Jeg er stadig optimistisk med hensyn til opstart tirsdag d. 1/9 -

gerne med tre ugers åbent hus før med start mandag d. 10/8.

Jeg lægger en opdatering her efter julimødet.

Vi passer på :o)          Jens

 

12/7

Jeg har opdateret medlemslisterne vel vidende at der er mange

ubekendte..

Jeg briefer jer om mødet d. 20/7, men går ud fra at vi kan starte op

den første uge i september - evt. med åbent hus de tre sidste uger

i august.                       K.h. Jens

 

24/7

Som lovet følger her et referat af klubledermødet i mandags på

Bogensevej. Der var mange ting at fordøje - jeg lider stadig af

"hård mave", men lad mig elaborere.

I regeringens retningslinjer skelner man mellem siddende/ikke siddende

indendørs aktiviteter. I bridge er vi både siddende og i bevægelse.

For at opfylde de mere liberale betingelser som "siddende" er det en

betingelse at man

1) ikke går fra lokale til lokale

2) ikke opholder sig i fællesarealer som gang og køkken

1) betyder at jeg om torsdagen skal lave to buffeter (en i hvert rum)

2) betyder at :

Ophold i gang og køkken er "forbudt". Man overvejer at etablere en

ekstra indgang så man ikke mødes i vindfanget

Der laves pile i gangen a la søerne i Kbh så man bevæger sig "clockwise"

Medlemmerne må ikke gå i køkkenet

Rygelokalet lukkes, da man ikke mener at rygerne vil overholde et krav

om maks. to personer ad gangen (11 m2 = to personer)

Hertil kommer krav om personlige meldekasser (som porteres rundt)

samt henstilling om lange runder for at minimere cirkulation af spillere.

Kortene er et problem, da de nødvendigvis skal cirkulere, og der er

grænser for hvor megen håndsprit man kan klare på en eftermiddag.

Som situationen er i dag (24/7) med stigende smittetal og et muligt

(fornuftigt) krav om mundbind hængende i luften har jeg i dag

besluttet to ting:

1) jeg laver ingen åbent hus i år

2) jeg åbner meget gerne klubberne hvis smittetallene går nedad igen.

    Det kan være primo september, uge 43 (efter efterårsferien, primo

     januar, eller worst case scanario: september 2021

Jeg deler jeres frustration og stiller jer frit at vælge en anden klub (no

hard feelings), men jeg kan ikke fungere med denne risiko hængende

over hovedet. Hele ideen med en klub er jo at være sammen, så

tvangfrit som muligt.

Send mig gerne jeres reaktioner, som jeg vil publicere på dette sted.

Kærlig hilsen Jens

 

28/7

Jeg har fået en del tilkendegivelser, og stemningen er at vi starter til

normal tid (uge 36) idet vi tilpasser os de aktuelle (og forhåbentlig

forbigående) restriktioner.

Jeg skylder at meddele at huset vil opkræve kr. 75 pr medlem til

ekstra rengøring, så jeg agter at lægge det på kontingentet med kr. 40

i efteråret og kr. 35 til foråret.

Der kan være medlemmer, der af forskellige grunde vil se tiden an.

De får naturligvis lov til at vente - det mest praktiske er vel at de

stiger på til januar.

Nu fordøjer vi - jeg vender tilbage med mere konkrete forslag.

Det kunne være en ide at lave et formøde, så vi sammen kunne tale

om de nye regler? Det kunne være en søndag i august - for eks.

d. 16/8 "efter kirketid" :o)

Hilsen Jens

 

 4/8

MØDE SØNDAG d. 16/8 kl. 14:00 på Bogensevej 27

Klub 75 og Torsdagsklubben inviteres hermed til en drøftelse af

forholdregeler under den aktuelle corona-situation.

Tilmelding er ikke nødvendig. Jeg giver en kop kaffe

eller et glas vin.                   K.h. Jens

 

10/8

Der er stigende interesse for at møde op på søndag hvilket glæder mig.

Den annoncerede huslejestigning bliver nok ikke aktuel, da huset

har oparbejdet en pæn formue :o)

Glæder mig til mødet, og laver naturligvis en referat på denne plads.

Jens

 

18/8

Vi havde et fint møde i søndags.

Ca. 35 var mødt op, og efter min orientering var der debat om vore

muligheder for et nogenlunde normalt klubliv.

Af indlæg vil jeg fremhæve følgende:

            vi må forvente at covid19 er en ubuden gæst i årevis

mao: det giver mening at forsøge at etablere en modus vivendi

Der er forskellige holdninger til beskyttelsesforanstaltninger.

Vores opgave er at skabe en fornuftig basis med afstand, håndsprit ol.

hvorpå den enkelte kan bygge videre efter behov (mundbind, visir,

handsker).

Konklusionen er at vi starter op uge 36 (1/9 og 3/9). De medlemmer

der ønsker at stå over for evt. at starte senere bedes melde fra til mig;

meget gerne via mail eller sms. Jeg forventer at ca. en tredjedel vælger

denne udvej. Er man i tvivl må man gerne tage de første to gange som

en prøve - ingen skal betale de første to uger!

Er man single forsøger jeg gerne at være matchmaker.

MELDEKASSER: det er husets politik, at man porterer egen kasse

rundt. Der stilles 10-15 stk. til rådighed; resten skal man selv levere.

Der kan lånes "hos naboen" idet mange medlemmer har ekstra.

Jeg kan på opfordring købe en stak - de koster 75-80 kr stykket.

BUFFET: for at undgå trængsel er der to nye forhold.

   1. buffeten forenkles, så der kun er boller med ost/marmelade

   2. man må gerne tage kaffe og brød med selv (koppen låner du her)

Til slut en opfordring og en formaning:

Tilmeld jer gerne app'en Smittestop.  Den er gratis og adviserer hvis

du har været i nærheden af en smittet.

Lad være med at møde op hvis du er syg eller føler dig dårlig.

Indtil andet er bevist fungerer vores substitutordning godt.

Jeg trækker mig tilbage og lader jer fordøje.

Skriv gerne jeres kommentarer eller forslag.

Hilsen Jens

 

 20/8

Jeg har kigget på tallene, og lige nu ser det ud som 10 borde om tirsdagen

og 16 borde om torsdagen, men meget er uafklaret..

Jens

 23/8

Tirsdagsklubben er nu opdateret til 10 borde. Check at du er med.

Torsdagsklubben er opdateret til 16 borde. Se listen under Medlemmer

og scroll derefter ned på Torsdagsklubben (den gemmer sig!).

Flere starter med forbehold hvad jeg bifalder. For at det ikke skal

svømme for meget vil jeg være firkantet og stoppe ved de 16 borde.

Dvs. at "suplikanter" kun kommer ind i takt med evt. frafald.

Giver det mening?

K.h. Jens

PS: jeg har købt 12 meldekasser, der kan lånes eller købes (ca. kr. 80)

Der opfordres til at tage meldekasser med, evt. ekstra til "naboen"

Jens

 

28/8

Det ligner 32 par til start torsdag. For ikke at spilde tiden spilles første

runde af en alle-mod-alle. Dvs. man opfordres til at substituere sig

ved forfald.

Det samme gælder tirsdagsklubben hvor 20 par ventes til start.

Jeg ser lidt lysere på fremtiden.

Jens

 

2/9

Tirsdagsklubben fik en god start. Jeg havde besvær med at lægge

resultater ud på hjemmesiden (hvordan er det nu man gør?) men

det er nu "vand under broen". Med lidt justeringer hen ad vejen

bliver også kaffepausen en god oplevelse.

Hverdagen truer: i morgen starter Torsdagsklubben med 16 borde,

men mon ikke også vi her finder vore ben?

Jeg har justeret prisen, så det ekstra rengøringstillæg er fordelt på

to semestre med kr. 35 til hver. (tirsdag kr. 475, torsdag kr. 595).

Men husk: ingen indbetaling før efter to gange.

Jens

 4/9

Det gik rimelig godt i går - ingen sejrsrunde, men OK.

Jeg prøver at finde et ekstra par så vi kan fortsætte med 16 borde.

Ellers må jeg strikke en ny turnering sammen til 15 borde.

Folk virkede rimelig afslappede, men smittetallet i Odense er stigende,

så der er da grund til bekymring. Vi er måske lidt klogere i næste uge?

Hilsen Jens

 

Mandag aften 7/9

Det nye krav om maks. 50 personer indendørs får den konsekvens for

Torsdagsklubben, at der bliver buffet i begge lokaler. Ellers er alt som i

sidste uge.

Medlemsnyt:

Tirsdag er Anna og Inge stoppet; jeg arbejder på at finde et erstatningspar.

Torsdag spiller Angelo og John på den ledige plads - vær søde mod dem :o)

Iøvrigt håber jeg på fuldt fremmøde i denne uge. Derefter må vi evaluere så

klubben kan fortsætte på et solidere grundlag. Usikkerheden slider..

Hilsen Jens

 

Torsdag 10/9 kl. 18:50

Så nåede vi enden på prøveperioden, og vi kan tørt konstatere at det

bliver ringere og dyrere. Her hentyder jeg til at vi dels skal betale for

ekstra rengøring samtidig med at vi bliver smidt ud "i utide".

På torsdagsholdet har vi besluttet fremover at starte kl 12:30!!!

Hermed sikrer vi os en halv time til Nachspiel - og det får så räcka.

Tirsdagsholdet beholder gammel starttid, idet rengøringsmanden

starter hos naboen. Bliver han "nærgående" kan vi overveje at

skubbe her også.

Hvad angår betaling, er prisen i begge klubber forhøjet med kr. 35.

Dvs: Tirsdag = kr. 475   Torsdag = kr. 595    -   i løbet af måneden.

Kaffeordning træder i kraft efter efterårsferien. Der er i begge

klubber en rigtig god stemning, så jeg er fortrøstningsfuld.

Hvis du ønsker at stå over skal du meddele det senest i weekenden.

Kærlig hilsen  Jens

 

Fredag 11/9

Jeg har nu tilføjet pris for kaffe: kr. 55 fra efterårsferien og året ud:

Tirsdag koster kr. 475/530 u/m kaffe

Torsdag koster kr. 595/650 u/m kaffe

Hilsen Jens

 

Fredag 11/9 21:54

Der er et par der har meldt sig ud af Torsdagsklubben, idet man mener

at det er sket brud på restriktionerne om max. 50 pers. i et lokale.

Jeg må sige at jeg var/er i god tro, for dels har husets formand

henvendt sig til Odense Politi, der ikke mente at ændringen har

betydning for os, dels har jeg fået oplyst at grænsen for "primært

siddende aktiviteter"er 500 og ikke 50.

Parret mener at dørene mellem de to lokaler skal holdes lukket og at

der ikke må være fælles buffet.

Jeg agter at søge råd hos politiet på mandag, og vil selvfølgelig rette ind

om nødvendigt, men sagen er et memento om den balancegang der

åbenbart er nødvendig for at holde skuden flydende.

Hvis der kommer flere afbud retter jeg til - ellers må I forvente en

oversidderrunde på torsdag hvor vi starter 12:30!!

Hilsen Jens

 

Mandag morgen 14/9

Jeg har talt med coronasmitte.dk (den øverste myndighed) som ikke

kan se noget problem i torsdagsbuffeten. Hvis man ville skærpe

foresloges, at man kunne dele adgangen til buffeten så hvert

lokale gik op for sig.

Det er ikke nogen god løsning finder jeg. I stedet vil jeg lave to buffeter

i det store lokale - en for hvert rum.

Mht. kontingent må I gerne holde vejret lidt endnu: der kunne jo

komme yderligere restriktioner i denne uge.

Endnu et par har iøvrigt valgt at stå over i efteråret, så vi er i skrivende

stund 60 aktive medlemmer; hvis trenden fortsætter løser

lokalproblemet sig selv :o)

K.h. Jens

HUSK vi starter fremover 12:30!!

 

Fredag aften 18/9

Den nye mødetid tordag er en succes; god tid til at tackle af

efterfølgende og pausen efter fjerde runde (halvtre) falder

i god jord.

Ideen med todelt buffet faldt derimod til jorden. Flere medlemmer

måtte"liste" over i den forbudte afdeling for at hente det, der var

udsolgt anderswo. I stedet vil jeg lave en ekstra lang buffet på torsdag,

og så tror jeg englene synger :o)

Med medlemstal der synes stabile på 10 borde tirsdag og 15 borde

torsdag er der måske alligevel en gud foroven?

Kærlig hilsen Jens

 

Fredag 10:35

Så ligger torsdagsrækkerne klar, via et regneark :o(

1-10 = BLÅ række

11-20 = RØD række

21-30 = GRØN række

Vi måtte ned i hunrededele (!) for at skille fårene fra bukkene :o)

Der er præmie til 1-2-3-4-17-27

Jens

 

 Lørdag morgen 26/9

Ang. de nye coronarestriktioner ved jeg ikke om de påvirker

Torsdagsklubben (60 medlemmer), men jeg ringer på mandag

til coronasmitte.dk og forhører mig. I værste fald kan det betyde

at vi en uge eller to må adskille de to lokaler, evt. lave buffet i

begge rum. Opdatering følger...

Jens

 

Mandag middag 28/9

Bridgehusets bestyrelse lader meddele, at de nyeste restriktioner

ikke er relevante for os, da vi regnes for en "primært siddende

aktivitet" hvor maksimumsgrænsen stadig er 500.

Hvis der er stemning for det kan jeg de næste 1-2 uger dele

buffeten (med 10 borde i det store lokale og 5 i det mellemste).

Jeg vil jo nødig fremstå som uansvarlig :o)

Hilsen Jens

 

Tirsdag formiddag 29/9

B R E A K I N G  N E W S ! ! !

Efter de skærpede regeler, foreløbig gældende denne og næste uge,

bliver bridgehuset betragtet som én enhed. Dvs. at hele huset kun må

rumme 50 personer ad gangen. Det betyder for tirsdagsklubben at vi

spiller i dag (Sidste Stik holder fri) og holder tvungent fri i næste uge

(Sidste Stik spiller).

Torsdagsklubben kan vælge at reducere eller helt aflyse. Jeg foreslår

det første og vil strikke en plan sammen; nemmest vil være at lade en

af de tre 5-bords rækker holde fri på skift. Jeg forudser at reglerne

bliver lempet i uge 43 efter ferien, så det drejer sig om to runder.

Reaktioner udbedes!

K.h. Jens