RESULTAT ONSDAGE
 ONSDAG  SCORE  SLUTSTILLING
  15. MAJ  Sedler

 Rang

  22. MAJ  Sedler  Rang
  29. MAJ  Sedler   Rang
    5. JUNI  Sedler  Rang
  12. JUNI  Sedler  Rang
  19. JUNI   Sedler  Rang
  26. JUNI  Sedler  Rang
  JULI måned          FRI    
   7. AUGUST  Sedler  Rang
 14. AUGUST  Sedler  Rang

 21. AUGUST

 Sedler  Rang

 28. AUGUST

 Sedler  Rang