RESULTATER FORÅR 2020

 

TORSDAG

 

SCORE

 

RANG

9/1  Sedler Rang
16/1 Sedler Rang
     
23/1

Sedler

 

 Rang
    Saldo 2+3
30/1 Sedler Rang
    2+3+4
   Butlerfinale C  
6/2 Sedler  Rang
20/2 Sedler  Rang
    Saldo
27/2 Sedler  Rang
    Saldo
5/3 Sedler Rang
    Saldo
12/3 Sedler  Rang
     SLUT
19/3  Sedler BLÅ Rang BLÅ
   Sedler RØD Rang Rød
   Sedler GUL Rang GUL
     
26/3 Sedler blå Rang blå
    Saldo BLÅ
   Sedler rød  Rang rød
    Saldo RØD
   Sedler gul  Rang gul
    Saldo GUL
2/4 Sedler blå Rang blå
    Saldo BLÅ
   Sedler rød Rang rød
    Saldo RØD
  Sedler grøn Rang grøn
    Saldo GUL
16/4 Sedler BLÅ  Rang BLÅ
   Sedler RØD  Rang RØD
  Sedler GUL Rang GUL
  Saldo BLÅ  
   Saldo RØD  
   Saldo GUL  
23/4  Sedler blå Rang blå
     Slut BLÅ
   Sedler rød  Rang rød
    Slut RØD
   Sedler gul Rang gul
     Slut GUL
30/4 Sedler Rang