HOLDTURNERING FORÅR 2020

 

     A-RÆKKEN        

                       

 1

                        

2

                         

sum

                          

3

 

sum                 

 

                                4

             

                             

 sum               

                            


                              

sum

                           

Placering

HOLD 1

Jørgen Nielsen
Ulla Nielsen
Kirsten Christensen

Sonja Reitz

4,90  6,96 11,86 8,53  20,39

 9,35

29,74     6

 HOLD 2 *

Arne Rasmussen
Carsten Frederiksen
Grete Jacobsen
Karen Krebs

17,51 17,87 35,38  4,90  40,28 10,65 50,93      1

 HOLD 3

Inge Nielsen
Torben W Rasmussen
Erik Sommer

Erik Hardt

 5,76 13,04
18,80  8,80  27,60 12,05  39,65      4

 HOLD 4

Oda Heimann
Mogens Rasmussen
Jørn Struve
Jytte Hansen

 14,24 4,00 18,24  15,10  33,34 7,05
 40,39     3

 HOLD 5

Lene Norgren
Johnny Søjdis
Maria Nygaard
Birgitte Nørrelund

 2,49  16,00 18,49  11,47  29,96  7,95  37,91     5

HOLD 6 *

Elsebeth Sigvardt
Lene Castello
Gert Christensen
Ebba Christensen

 15,10  2,13 17,23
11,20  28,43 12,95  41,38      2

                                    

B-RÆKKEN

 

                           

 1

                         

2

                             

sum

                               

3

                           

sum

                                


                          

sum

                          


                    

IALT             

                            

PLACERING

HOLD 1

Elly Elmose
Nils Borre
Kate Bøgh Hansen
Bodil Hansen

0,20  14,09 14,29  11,27  25,56 5,18  30,74     8

 HOLD 2

Carl Einar Ulrich *
Inger Nielsen
Ulla Hyldager
Leif Ahrendt

 14,09  15,10 29,19 18,05

47,24

9,56  56,80      1

 HOLD 3

Lise Jacobsen
Knud Kærgaard
Bent Thaisen
Kylle Thaisen

 12,95  5,91 18,86  16,79  35,65  3,54 39,19     4

 HOLD 4

Ib Holst
Agnete Moeslund
Anna Andersen
Birgith Frandsen

 13,46  16,46 29,92  1,95 31,87  1,87 33,74     5

 HOLD 5

Angelo Damigella
Vini Vøldike
Preben Vangsted
Solveig Vangsted

 6,54 0 6,54 8,73 15,27 16,46  31,73     7

HOLD 6

Gitte Nielsen *
Peter Bundesen
Vibeke Bechtold
Lene Aadal

 7,05  20 27,05  11,86  38,91  10,44 49,35      2

HOLD 7

Jytte Syberg
Kirsten Hasle
Viola Edal
leif Christensen

5,91 3,54  9,45 8,14 17,59 14,82 32,41      6

HOLD 8

Peter Poulsen *
Dorthe Poulsen
Keld Nielsen
Kjeld B Nielsen

 19,80 4,90 24,70  3,21 27,91 18,13 46,04     3