RESULTATER FORÅR 2020

 

TIRSDAG

 

SCORE

 

SLUTSTILLING

7. JANUAR Sedler Rang
14. JANUAR

 Sedler

 Rang
21. JANUAR Sedler Rang
    1+2
28. JANUAR Sedler Rang
    1+2+3
4. FEBRUAR hold  
 18. FEBRUAR hold  
25. FEBRUAR hold  
3. MARTS hold  
10. MARTS  hold  
     
17. MARTS Sedler blå Rang blå
   Sedler rød Rang rød
 24. MARTS Sedler BLÅ Rang BLÅ
  Sedler RØD Rang RØD
  Saldo BLÅ Saldo RØD
31. MARTS Sedler RØD Rang RØD
  Sedler BLÅ Rang BLÅ
  Saldo BLÅ Saldo RØD
14. APRIL  Sedler BLÅ Rang BLÅ
  Sedler RØD  Rang RØD
   Saldo BLÅ  Saldo RØD
 21. APRIL  Sedler blå Rang blå
    Slut BLÅ
   Sedler rød Rang rød
     Slut RØD
 28. APRIL Sedler  Rang